Wpisy otagowane ‘Poraż’

Ulice w Porażu

czwartek, 9 Luty 2017

Już obowiązują nazwy ulic w Porażu. Obecnie odbywa się nadawanie nowych numerów budynków przy poszczególnych ulicach. Każdy otrzyma listowną informację o zmianie zameldowania. W najbliższym czasie gdy nastąpi poprawa warunków atmosferycznych, zostaną zamontowane na każdej ulicy tablice-znaki  z nazwami ulic oraz w rejonie Domu Strażaka tablica informacyjna z mapą Poraża z wykazem ulic. W załączeniu mapa sytuacyjna Poraża . Dokładną mapę w maksymalnej skali 1:500 można zobaczyć bezpośrednio na stronie  http://zagorz.e-mapa.net  lub  Systemie Informacji Przestrzennej na http://zagorz.pl.

Ulice w Porażu

sobota, 26 Listopad 2016

Już obowiązują  nazwy ulic w Porażu, obecnie odbywa się nadawanie numerów budynków.Każdy mieszkaniec Poraża zostanie listownie poinformowany o zmianie adresu. W załączeniu mapa sytuacyjna z usytuowaniem ulic.

(więcej…)

Budowa nowej drogi w Porażu

sobota, 28 Listopad 2015

Rozpoczęły się roboty  drogowe przy odbudowie drogi przez tzw. “gościniec”, na odcinku od cmentarza do części drogi asfaltowej przez górę”Stawki” , łącznie ok. 1100 m. Środki zostały pozyskane  w ramach zniszczeń popowodziowych z Urzędu Wojewódzkiego. Będzie wykonana niwelacja i profilowanie, podbudowa z tłucznia i nakładka asfaltowa. Jest to już trzecia droga wykonana na terenie Poraża, łącznie w tym roku przybyło nam ok. 3 km dróg asfaltowych, niedawno została oddana do użytku sieć wodociągowa i  kanalizacyjna. Szczególnie podziękowania dla Pana Burmistrza Ernesta Nowaka za pozyskanie środków i realizację inwestycji jak i również dla Pana Sołtysa Krzysztofa Bryndzy, który przyczynił się do tych działań.

Nowe wyposażenie Domu Strażaka

sobota, 4 Maj 2013

Sala weselna  w Domu Strażaka została wyposażona w nowe stoły i krzesła. Obecnie nabrała bardzo ekskluzywnego wyglądu z którego mogą być dumni mieszkańcy, gdyż będzie to jeszcze jedna piękna wizytówka Poraża. Podziękowania dla Pana Burmistrza Ernesta Nowaka za wsparcie zarówno merytoryczne, jak i finansowe. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu Sołtysa Krzysztofa Bryndzy, Prezesa Straży Pożarnej Eugeniusza Paszkiewicza, Naczelnika Mateusza Latuska oraz Skarbnika Wiesława Latuska został złożony wniosek w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, który obecnie jest realizowany.

(więcej…)

Kolędowanie w Porażu

czwartek, 31 Styczeń 2013

W niedzielę 27.01.2013 r. w Domu Strażaka  odbyło się spotkanie Prezesów oraz członków Akcji Katolickiej z Dekanatów Sanockich wraz z kolędowaniem, poprzedzone Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Porażu, której przewodniczył ks. prał. Andrzej Skiba, dziekan dekanatu Sanok I, w asyście koncelebransów: ks. Andrzeja Szkoły – proboszcza parafii Chrystusa Króla w Sanoku oraz proboszcza Poraża ks. Aleksandra Zdybka. W spotkaniu uczestniczyli ks. Bogdan Nitka – proboszcz parafii w Dudyńcach oraz ks. Józef Kasiak – proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zagórzu.  Ponadto koncertował Zespół Ludowy „Połańce” ze Średniego Wielkiego obecny był również Sołtys Krzysztof Bryndza z żoną, a całą oprawę kulinarną zabezpieczyło Koło Gospodyń. Podziękowania dla Prezesa Kazimierza Grządziela i członków Akcji Katilickiej z Poraża za zorganizowanie i prowadzenie spotkania.

Było bardzo przyjemnie i uroczyście.

(więcej…)