Parafia

http://www.poraz.przemyska.pl

Po raz pierwszy wzmiankowana w dokumentach ok. 1340 r.i jej pierwotna nazwa brzmiała Kuntzendorf są to zapisy w AGZ-VII, \Akta grodzkie i ziemskie tom VII\ cyt. W języku łacińskim „Villam novam, qugu vulgariter Cuntzendorph nomiatur, centum et duodecim mansos Franconicos continentem in silva vulgariter dicta Poras sub iure Teutonico videlicet Magdburgensi…sitam et locatam.”. Brak dokumentów , w którym roku zmieniono nazwę wsi Kuntzendorf na Poraż. Można tylko wnioskować, że nastąpiło to pod koniec XIV wieku, czyli po roku 1390. Najprawdopodobniej również w tym okresie powstała kaplica rzymsko- katolicka, ponieważ w 1400 roku nastąpiła budowa pierwszego kościoła i erekcja Parafii pod wezwaniem Św. Doroty. Jest najstarszą Parafią w Gminie Zagórz, do której należały pozostałe miejscowości z całego terenu. Drugi kościół powstał w 1530 roku , a obecny w 1783 roku.

Murowany, otynkowany o jednej prostokątnej nawie, posiadający zamknięte apsydą prezbiterium, gdzie od północy znajduje się kaplica, zaś od południa zakrystia. W nawie główne okna prostokątne wewnątrz zamknięte łukiem odcinkowym, zaś w kaplicy i zakrystii półkoliste. Zewnętrzne elewacje podzielone są pilastrami toskańskimi wspierającymi przełamujące się , silnie profilowane belkowanie. Szczyty elewacji zachodniej i kruchty są trójkątne i oprofilowane. Dachy dwuspadowe, nad kaplicą i zakrystią pulpitowe, pierwotnie kryte gontem , w 1902 roku zostały pokryte blachą, która jest do chwili obecnej w bardzo dobrym stanie .Nad nawą wieżyczka z sygnaturką z XIX wieku, czworoboczna z baniastym, dwuczęściowym hełmem krytym blachą. Wewnątrz kościoła znajduje się ambona późnobarokowa ozdobiona ornamentami rokokowymi z końca XVIII wieku z wielobocznym korpusem i baldachimem zwieńczonym rzeźbą przedstawiającą Chrystusa. Również z XVIII wieku pochodzi kamienna chrzcielnica późnobarokowa, częściowo wmurowana w ścianę prezbiterium.
Tabernakulum pochodzi z I połowy XIX wieku. Na uwagę zasługują również przenośne obrazy noszone podczas procesji: nowy z XVIII-wiecznym obrazem dwustronnym przedstawiającym Matkę Boską z Dzieciątkiem i Świętą Rodzinę oraz ludowy z 1882 roku z obrazem dwustronnym przedstawiającym Matkę Boską Pocieszenia z Dzieciątkiem i Świętym Janem Chrzcicielem . Najstarszymi zachowanymi dokumentami są :księgi parafialne
Narodzin, zgonów i ślubów od 1750 roku, dokument konsekracji kościoła z roku 1853 pisany tzw. Rituale romanum odnoszący się do kościoła w Porażu z roku 1686.

Do dziś zachowały się również:

- dzwon-sygnaturka z 1739 roku,

- dwa krzyże, jeden w przedsionku kościoła, a drugi w zakrystii z XVII i XVIII wieku,

- cynowe lichtarze z 1777 roku,

- drewniane figury Św. Apostołów Piotra i Pawła w głównym ołtarzu oraz Św. Kazimierza Królewicza na ścianie kościoła.

- Rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego pochodząca prawdopodobnie jeszcze z pierwszego Kościoła z XV w. powstała w krakowskim warsztacie.

Na pd..-zach. Od kościoła stoi zabytkowa plebania wzniesiona w pierwszej połowie XIX wieku na rzucie wydłużonego prostokąta. Część wschodnia plebani jest drewniana , część zachodnia murowana, otynkowana . Jest to budynek parterowy, podpiwniczony. Część zachodnia wskutek nierówności terenu ma wysokie sutereny, w których mieściła się kuchnia i mieszkanie dla gospodyni. Układ wnętrza górnej części jest jednotraktowy z sienią przelotową na osi . Piwnice są sklepione kolebkowo . Południowa elewacja jest siedmioosiowa z gankiem. Dach plebani jest dwuspadowy przyczółkowy, kryty blachą, z wydatnym okapem nad gankiem wspartym na czterech słupach. Obecnie w części zachodniej mieści się muzeum.
Przed kościołem od strony północnej stoi murowana dzwonnica na trzy dzwony.