Komunikacja

Odjazdy z Sanoka-Firma Tarzan

MOKRE
p.Zagórz, Poraż

7.50N 10.10F 13.00N 13.40S 15.30N 18.10F 19.40N, 9.40CN

TARNAWA GÓRNA  - Poraż
p.Zagórz, Poraż
23.00F

PORAŻ DL ROZKŁAD ODJAZDÓW
Mokre oz 6.19F 8.14F 10.03C 10.34F 13.24 14.04FG 15.54 18.33F 20.03Niebieszczany 5.50F 15.27F
Sanok Dw. Miejski 6.08F 6.16 6.56F 8.51F 10.36C 11.06F  14.01 14.29FG 15.51F 17.16C 19.05F 22.10F
Zagórz 20.26


Sanok-NIEBIESZCZANY - dojazd do Poraż Granice -Firma Start Niebieszczany

6.25F 7.20N do Poraż Dom Strażaka ,9.00F 9.50N 10.10CN 10.50F do Poraż  Dom Strażaka, 12.35F 13.10F 14.25N 15.05F 16.00F 17.30N 19.30N-do Poraż Dom Strażaka, 20.30F


Start Niebieszczany – Poraż Granice – Sanok p. Niebieszczany

Dni powszednie ; 5,55 , 7,05, 8,05 , 9,35 , 11,30 od Domu Strażaka, 13,10 J,
16,30 , 18,10 , 20,00 , 22,00

Sobota ; 6,05 , 7,05 , 8,05 od Domu Strażaka , 11,35 , 13,50 , 16,30 , 18,10 , 20,10 od Domu Strażaka

Niedziela ; 6,25 , 8,05 od Domu Strażaka , 10,15 , 13,50 , 18,10 , 20,05 od Domu Strażaka


PKS odazdy od Domu Strażaka

Sanok 6,18 F , 8,31 F

Komańcza  15,31 F

PKS godz. odjazdów od Domu Strażaka

Rozkład jazdy – Sanok Firma Tarzan

Sanok DWORZEC MIEJSKI ROZKŁAD ODJAZDÓW ważny od 01.04.2008r.Kierunek Godziny odjazdów
Czaszyn 6.20 7.30F 8.00C 10.30F 11.50FX 13.15 13.40F 14.50FG 15.20! 16.00FX 17.00X 18.15FG 19.40X
Tarnawa G. 7.00 14.30FG
Lukowe szkoła 7.55F 9.50F 13.15F 15.20F
Tarnawa p. Poraż 23:00F
Mokre 7.50F 9.40C 10.10F 13.00 13.40FG 15.30 18.10F 19.

Sanok ul. Lipińskiego OZ ROZKŁAD ODJAZDÓW ważny od 01.04.2008r.Kierunek Godziny odjazdów
Czaszyn 6.23 7.33F 8.03C 10.33F 11.53FX 13.19! 13.43F 14.53FG 15.23! 16.03FX 17.03X 18.18FG 19.43X
Komańcza szkoła 6.48F
Tarnawa G. 7.13 14.33FG
Lukowe szkoła 6.33FG 7.58F 9.53F 13.18F 15.23F
Tarnawa p. Poraż 23.13F
Mokre 7.53F 9.43C 10.13F 13.03 13.43FG 15.27 18.13F 19.43
Niebieszczany 15.08F

Sanok ul. Lipińskiego SFA ROZKŁAD ODJAZDÓW ważny od 01.04.2008r.Kierunek Godziny odjazdów
Czaszyn 6.25 7.35F 8.05C 10.35F 11.55FX 13.21! 13.45F 14.55FG 15.25! 16.05FX 17.05X 18.20FG 19.45X
Tarnawa G. 7.15 14.35FG
Lukowe szkoła 6.35FG 8.00F 9.55F 13.20F 15.25F
Tarnawa p. Poraż 23.15F
Mokre 7.55F 9.45C 10.15F 13.05 13.45FG 15.30 18.15F 19.45

ZAGÓRZ CERKIEW ROZKŁAD ODJAZDÓW ważny od 01.01.2007r.Kierunek Godziny odjazdów

Czaszyn

6.35 7.45F 8.15C 10.45F 12.05FX 13.30! 13.55F 15.05FG 15.35! 16.15FX 17.15X 18.30FG 19.55X
Tarnawa G. 7.20 14.45FG 23.20F
Łukowe szk. 8.10F 10.05 13.30 15.35F
Mokre oz 6.10F 8.05F 9.55C 10.25F 13.15 13.55FG 15.40F 18.25F 19.55

Rozkład jazdy – Poraż

PORAŻ ROZKŁAD ODJAZDÓW ważny od 01.04.2008r.Kierunek Godziny odjazdów
Mokre oz 6.15F 8.11F 10.01C 10.31F 13.21 14.01FG 15.51 18.31F 20.01
Niebieszczany 5.48F 15.25F
Poraż gr. 12.16F
Sanok Dw. Miejski 6.10F 6.18 6.58F 8.53F 10.40C 11.08F 12.33F 14.03 14.33FG 15.53F 17.22C 19.08F 22.12F
Zagórz 20.28

PORAŻ SZKOŁA

ROZKŁAD ODJAZDÓW ważny od 01.04.2008r.Kierunek Godziny odjazdów
Mokre oz 6.17F 8.13F 10.02C 10.33F 13.23 14.03FG 15.53 18.32F 20.02
Niebieszczany 5.49F 15.26F
Poraż gr. 12.17F
Sanok Dw. Miejski 6.09F 6.17 6.57F 8.52F 10.38C 11.07F  14.02 14.30FG 15.52F 17.17C 19.06F 22.11F
Zagórz 20.27

PORAŻ DL ROZKŁAD ODJAZDÓW ważny od 01.04.2008r.Kierunek Godziny odjazdów
Mokre oz 6.19F 8.14F 10.03C 10.34F 13.24 14.04FG 15.54 18.33F 20.03
Niebieszczany 5.50F 15.27F
Poraż gr. 12.18F
Sanok Dw. Miejski 6.08F 6.16 6.56F 8.51F 10.36C 11.06F 12.31F 14.01 14.29FG 15.51F 17.16C 19.05F 22.10F
Zagórz 20.26

PORAŻ SKR ROZKŁAD ODJAZDÓW ważny od 01.04.2008r.Kierunek Godziny odjazdów
Mokre oz 6.21F 8.16F 10.03C 10.36F 13.26 14.06FG 15.56 18.34F 20.04
Niebieszczany 5.50F 15.27F
Poraż gr. 12.18F
Sanok Dw. Miejski 6.08F 6.14 6.54F 8.49F 10.34C 11.04F  13.59 14.29FG 15.49F 17.14C 19.04F 22.08F
Zagórz 20.24

PORAŻ LAS ROZKŁAD ODJAZDÓW ważny od 01.04.2008r.Kierunek Godziny odjazdów
Mokre oz 6.23F 8.18F 10.08C 10.38F 13.28 14.08FG 15.58 18.34F 20.04
Niebieszczany 5.51F 15.28F
Poraż gr. 12.19F
Sanok Dw. Miejski 6.07F 6.12 6.52F 8.47F 10.32C 11.02F F 13.57 14.31FG 15.48F 17.12C 19.02F 22.08F
Zagórz 20.22

PORAŻ GRANICA ROZKŁAD ODJAZDÓW ważny od 01.04.2008r.Kierunek Godziny odjazdów
Mokre oz 6.25F 8.21F 10.10C 10.41F 13.31 14.11FG 16.01 18.35F 20.05
Niebieszczany 5.51F 15.28F
Sanok Dw. Miejski 6.05F 6.10 6.50F 8.45F 10:30C 11.00F  13.55 14.30FG 15.45F 17.10C 19.00F 22.06F
Zagórz 20.20
OZNACZENIA KURSÓW: Komunikacja nie kursuje 25grudnia i pierwszy dzień Wielkanocy
! – w soboty, niedziele i święta kurs przez Tarnawę G. X – kurs przez Tarnawę G.
C – kursuje w soboty niedziele i święta F – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
G – nie kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych H – kursuje okresie wakacji i ferii szkolnych
* – kursuje w dni robocze od poniedziałku do soboty