Poraż zmienia numerację domów i nadaje nazwy ulic!

Mieszkańcy chcą zmian!!

Na ostatnim Zebraniu Wiejskim  w dniu 26.09.2012 r. podjęto Uchwałę o zmianie /urealnieniu/ numeracji domów wraz z nadaniem nazw ulic. Jest to problem większych miejscowości w Gminie ponieważ ostatnia zmiana nastąpiła ponad 30 lat temu. Od tego czasu powstało wiele nowych budynków, których numery były kolejno nadawane więc powstał duży bałagan.

Problem z dotarciem obecnie ma Pogotowie, Straż , Policja czy kurierzy, a spóźnienie Pogotowia może mieć kolosalne skutki. Zmiana będzie polegała na tym aby powstające nowe budynki miały zachowany nowy styl podziału i aby nie było potrzeby zmiany numeracji  w przyszłości.

Dlatego Sołtys z  Radą Sołecką przygotowali projekt Uchwały, który został przyjęty, przeciwne były jedynie 3 osoby.

Myślimy, że pozostałe miejscowości borykające się z podobnym problemem pójdą w ślady Poraża.

Dodaj komentarz

Spam Protection by WP-SpamFree