85-lecie OSP Poraż

15 sierpienia 2011r.– Uroczyste obchody 85- lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Porażu oraz nadania nowego sztandaru

Ochotnicza Straż Pożarna w Porażu wraz z całą lokalną społecznością obchodziła swoje święto 85-lecia założenia straży i nadania nowego sztandaru. Cała uroczystość rozpoczeła się od zbiórki pododdziałów na parkingu i przemarszem na miejsce uroczystości. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów podniesiono flagę związkową. Następnie powitano dostojnych Gości, wśród których znalazł się Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Janusz Konieczny, Dyrektor Biura Terenowego Tadeusz Sieniawski, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Wicestarosta Powiatu Sanockiego Wacław Krawczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak, Prezes BFE w Lesku Adam Basak, Sołtys Poraża Krzysztof Bryndza. Po pożegnaniu dotychczasowego sztandaru nastąpiło poświęcenie i przekazanie nowego sztandaru. Następnie zasłużonym druhom wręczono odznaczenia. Na koniec miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości oraz wbicie pamiątkowych gwoździ do tabla i wpisy do Księgi pamiątkowej. Po części oficjalnej miała miejsce część artystyczna z pokazem musztry orkiestry dętej “Lutnia” z OSP Zarszyn, występ uczniów SP Poraż, pokazy technik interwencyjnych funkcjonariuszy SOK i straży granicznej oraz pokaz ratowników OSP Poraż. Na koniec wszyscy bawili się razem z grupą muzyczną “Medium”

Dodaj komentarz

Spam Protection by WP-SpamFree