Życzenia Wielkanocne

Dodany: 16 kwietnia 2014

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka oraz  odpoczynku w rodzinnym gronie życzy Radny i Sołtys Krzysztof Bryndza wraz z Radą Sołecką w składzie: Andrzej Grzyb, Wiesław Latusek, Marek Mołczan, Roman Perkołup, Henryk Owsiany, Tadeusz Osenkowski.

Sprzątanie Poraża

Dodany: 16 kwietnia 2014

W sobotę 12 kwietnia zorganizowane zostało sprzątanie Gminy. W Porażu z inicjatywy Rady Sołeckiej i Zarządu OSP również trwała akcja – sprzątanie, w efekcie czego zebrano 3 kontenery oraz kilkadziesiąt worków śmieci. Wszystkim biorącym udział  w akcji serdecznie dziękujemy. W tym roku ilość zebranych smieci była największa od kilku lat.  Jednocześnie kierujemy prośbę do tych osób, które nie szanują pracy innych i bezmyślnie zaśmiecają teren, aby pomyśleli o estetyce otoczenia.

Podział budżetu na 2014 r.

Dodany: 22 lutego 2014

Na Zebraniu Wiejskim w dniu  8 lutego jednogłośnie przyjęto zaproponowany przez p. Sołtysa podział budżetu na 2014 r.

Opłatek dla Seniorów

Dodany: 4 lutego 2014

W sobotę 1 lutego 2014r. w Domu Strażaka w Porażu zorganizowany został opłatek dla Seniorów wraz z iscenizacją Jasełek  pt. “Ulica Betlejemska” w wykonaniu kółka teatralnego przy Szkole Podstawowej. W opłatku uczestniczyło około 200 osób. Uczestnicy mieli okazję do degustacji dań regionalnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Porażu, które za swoje zasługi na niwie krzewienia kultury i tradycji otrzymało nagrodę specjalną. Z pomysłem i  inicjatywą wyszedł Wicestarosta Wacław Krawczyk i Burmistrz Ernest Nowak a współorganozatorami było Koło Gospodyń Wiejskich, Radni z Poraża, Sołtys z Radą Sołecką i Ochotnicza Straż Pożarna w Porażu.

Sprzęt hydrauliczny dla OSP Poraż

Dodany: 16 stycznia 2014

Ochotnicza Straż Pożarna w Porażu otrzymała średni sprzęt hudrauliczny do ratownictwa tecznicznego. Służy on szczególnie podczas prowadzenia działań w trakcie wypadków drogowych. Przekazanie nastapiło 13 stycznia 2014 r. w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Sanoku.

Kanalizacja w Porażu

Dodany: 10 stycznia 2014

W  związku z budową kanalizacji Pan Sołtys Krzysztof Bryndza informuje, że mieszkańcy zgłaszający uwagi i problemy w zakresie przebiegu sieci, proszeni są o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za inwestycję pod nr tel. Urząd Gminy 13 46 22 062 wew.45, kierownik budowy 691 736 888.

Wypadek drogowy

Dodany: 9 grudnia 2013

Po ostatnich opadach śniegu na drodze powiatowej Zagórz-Poraż miały miejsce 3 wypadki i kolizje drogowe w tym jeden śmiertelny.

Święto Odzyskania Niepodległości

Dodany: 17 listopada 2013

W poniedziałek 11 listopada z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Domu Strażaka odbyła się wieczornica zorganizowana przez Panią Joannę Pisulę – opiekunkę Kółka Teatralnego oraz  Szkołę Podstawową w Porażu. Licznie zgromadzona publiczność na czele z Burmistrzem Ernestem Nowakiem, Wicestarostą Wacławem Krawczykiem, Radnymi Rady Miejskiej i Sołtysem Krzysztofem Bryndzą miała okazję obejrzeć przepiękne przedstawienie teaatralne w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Msza Święta w Kaplicy

Dodany: 6 listopada 2013

W Dzień Wszystkich Świętych z inicjatywy Ks. Proboszcza Aleksandra Zdybka po raz pierwszy została odprawiona Msza Święta w nowej kaplicy na cmentarzu w Porażu. Mimo, że jeszcze jest nieukończona sprawia bardzo duże wrażenie swoimi rozmiarami i piękną architekturą. Kilkaset osób uczestniczących w uroczystości  było zaskoczonych zakresem i  postępem robót.

Nazwy ulic w Porażu

Dodany: 30 października 2013

Na ostatnim Zebraniu Wiejskim  podjęto ostateczną Uchwałę dotyczącą nazw ulic w Porażu.