Życzenia dla Strażaków

Dodany: 3 maja 2014

Z okazji Święta Dnia Strażaka życzę wszystkim Strażakom pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin. Składam serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie. Dzień Strażaka to święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźnim. A właśnie takie idee przyświecają strażakom. Idee te czerpane są bezpośrednio od patrona strażaków św. Floriana. Składam serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Porażu za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie. Życzę satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej.

Sołtys i Radny Rady Miejskiej Krzysztof Bryndza

Sprzątanie Poraża

Dodany: 16 kwietnia 2014

W sobotę 12 kwietnia zorganizowane zostało sprzątanie Gminy. W Porażu z inicjatywy Rady Sołeckiej i Zarządu OSP również trwała akcja – sprzątanie, w efekcie czego zebrano 3 kontenery oraz kilkadziesiąt worków śmieci. Wszystkim biorącym udział  w akcji serdecznie dziękujemy. W tym roku ilość zebranych smieci była największa od kilku lat.  Jednocześnie kierujemy prośbę do tych osób, które nie szanują pracy innych i bezmyślnie zaśmiecają teren, aby pomyśleli o estetyce otoczenia.

Opłatek dla Seniorów

Dodany: 4 lutego 2014

W sobotę 1 lutego 2014r. w Domu Strażaka w Porażu zorganizowany został opłatek dla Seniorów wraz z iscenizacją Jasełek  pt. “Ulica Betlejemska” w wykonaniu kółka teatralnego przy Szkole Podstawowej. W opłatku uczestniczyło około 200 osób. Uczestnicy mieli okazję do degustacji dań regionalnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Porażu, które za swoje zasługi na niwie krzewienia kultury i tradycji otrzymało nagrodę specjalną. Z pomysłem i  inicjatywą wyszedł Wicestarosta Wacław Krawczyk i Burmistrz Ernest Nowak a współorganozatorami było Koło Gospodyń Wiejskich, Radni z Poraża, Sołtys z Radą Sołecką i Ochotnicza Straż Pożarna w Porażu.

Sprzęt hydrauliczny dla OSP Poraż

Dodany: 16 stycznia 2014

Ochotnicza Straż Pożarna w Porażu otrzymała średni sprzęt hudrauliczny do ratownictwa tecznicznego. Służy on szczególnie podczas prowadzenia działań w trakcie wypadków drogowych. Przekazanie nastapiło 13 stycznia 2014 r. w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Sanoku.

Kanalizacja w Porażu

Dodany: 10 stycznia 2014

W  związku z budową kanalizacji Pan Sołtys Krzysztof Bryndza informuje, że mieszkańcy zgłaszający uwagi i problemy w zakresie przebiegu sieci, proszeni są o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za inwestycję pod nr tel. Urząd Gminy 13 46 22 062 wew.45, kierownik budowy 691 736 888.

Wypadek drogowy

Dodany: 9 grudnia 2013

Po ostatnich opadach śniegu na drodze powiatowej Zagórz-Poraż miały miejsce 3 wypadki i kolizje drogowe w tym jeden śmiertelny.

Święto Odzyskania Niepodległości

Dodany: 17 listopada 2013

W poniedziałek 11 listopada z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Domu Strażaka odbyła się wieczornica zorganizowana przez Panią Joannę Pisulę – opiekunkę Kółka Teatralnego oraz  Szkołę Podstawową w Porażu. Licznie zgromadzona publiczność na czele z Burmistrzem Ernestem Nowakiem, Wicestarostą Wacławem Krawczykiem, Radnymi Rady Miejskiej i Sołtysem Krzysztofem Bryndzą miała okazję obejrzeć przepiękne przedstawienie teaatralne w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Msza Święta w Kaplicy

Dodany: 6 listopada 2013

W Dzień Wszystkich Świętych z inicjatywy Ks. Proboszcza Aleksandra Zdybka po raz pierwszy została odprawiona Msza Święta w nowej kaplicy na cmentarzu w Porażu. Mimo, że jeszcze jest nieukończona sprawia bardzo duże wrażenie swoimi rozmiarami i piękną architekturą. Kilkaset osób uczestniczących w uroczystości  było zaskoczonych zakresem i  postępem robót.

Nazwy ulic w Porażu

Dodany: 30 października 2013

Na ostatnim Zebraniu Wiejskim  podjęto ostateczną Uchwałę dotyczącą nazw ulic w Porażu.

Fontanna w Porażu

Dodany: 30 października 2013

Obok Domu Strażaka powstał “Mini park ze scieżką historyczną”, który zachwyca swym pięknem. Mieszkańcy mogą wypoczywać siedząc na ławeczkach, relaksujac się przy szumie wody spływającej po fontannie lub spacerując alejkami wśród drzewek i krzewów pogłębiajac wiedzę na temat historii Poraża zamieszczoną na tablicach informacyjnych. Wieczorem przy nastrojowym oświetleniu można miło spędzić czas w altance przy grillu ogrodowym.