“Dąb Wolności”

Dodany: 13 października 2014

W sobotę 11.10.2014 r. w “Mini Parku ze Ścieżką Historyczną” w Porażu z inicjatywy Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Lasami Państwowymi został posadzony “Dąb Wolności”.

W uroczystości wzięli udział :

Alicja Wosik Wicewojewoda Podkarpacki

Poraż Pięknieje

Dodany: 21 września 2014

Pod taką nazwą został zrealizowany kolejny projekt z Funduszy Szwajcarskich, w skład którego wchodzi między innymi : siłownia zewnętrzna  wraz z zielenią i otoczeniem, tablice, drogowskazy itp. Instytucją dzielącą środki jest Fundacja Karpacka-Polska z Sanoka.  Projekt został zrealizowany przez: Krzysztofa Bryndzę – Radnego Rady Miejskiej i Sołtysa Poraża – pomysłodawca i twórca projektu, Eugeniusza Paszkiewicza – Prezesa OSP Poraż, Mateusza Latuska – Naczelnika OSP Poraż, Wiesława Latuska – Skarbnika OSP Poraż oraz Strażaków z OSP. Wkład własny zapewnił Burmistrz Miasta i Gminy w Zagórzu Ernest Nowak.

“Projekt „Poraż Pięknieje”  współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt “Alpy Karpatom “, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska”

Życzenia dla Strażaków

Dodany: 3 maja 2014

Z okazji Święta Dnia Strażaka życzę wszystkim Strażakom pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin. Składam serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie. Dzień Strażaka to święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźnim. A właśnie takie idee przyświecają strażakom. Idee te czerpane są bezpośrednio od patrona strażaków św. Floriana. Składam serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Porażu za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie. Życzę satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej.

Sołtys i Radny Rady Miejskiej Krzysztof Bryndza

Sprzątanie Poraża

Dodany: 16 kwietnia 2014

W sobotę 12 kwietnia zorganizowane zostało sprzątanie Gminy. W Porażu z inicjatywy Rady Sołeckiej i Zarządu OSP również trwała akcja – sprzątanie, w efekcie czego zebrano 3 kontenery oraz kilkadziesiąt worków śmieci. Wszystkim biorącym udział  w akcji serdecznie dziękujemy. W tym roku ilość zebranych smieci była największa od kilku lat.  Jednocześnie kierujemy prośbę do tych osób, które nie szanują pracy innych i bezmyślnie zaśmiecają teren, aby pomyśleli o estetyce otoczenia.

Opłatek dla Seniorów

Dodany: 4 lutego 2014

W sobotę 1 lutego 2014r. w Domu Strażaka w Porażu zorganizowany został opłatek dla Seniorów wraz z iscenizacją Jasełek  pt. “Ulica Betlejemska” w wykonaniu kółka teatralnego przy Szkole Podstawowej. W opłatku uczestniczyło około 200 osób. Uczestnicy mieli okazję do degustacji dań regionalnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Porażu, które za swoje zasługi na niwie krzewienia kultury i tradycji otrzymało nagrodę specjalną. Z pomysłem i  inicjatywą wyszedł Wicestarosta Wacław Krawczyk i Burmistrz Ernest Nowak a współorganozatorami było Koło Gospodyń Wiejskich, Radni z Poraża, Sołtys z Radą Sołecką i Ochotnicza Straż Pożarna w Porażu.

Sprzęt hydrauliczny dla OSP Poraż

Dodany: 16 stycznia 2014

Ochotnicza Straż Pożarna w Porażu otrzymała średni sprzęt hudrauliczny do ratownictwa tecznicznego. Służy on szczególnie podczas prowadzenia działań w trakcie wypadków drogowych. Przekazanie nastapiło 13 stycznia 2014 r. w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Sanoku.

Wypadek drogowy

Dodany: 9 grudnia 2013

Po ostatnich opadach śniegu na drodze powiatowej Zagórz-Poraż miały miejsce 3 wypadki i kolizje drogowe w tym jeden śmiertelny.

Święto Odzyskania Niepodległości

Dodany: 17 listopada 2013

W poniedziałek 11 listopada z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Domu Strażaka odbyła się wieczornica zorganizowana przez Panią Joannę Pisulę – opiekunkę Kółka Teatralnego oraz  Szkołę Podstawową w Porażu. Licznie zgromadzona publiczność na czele z Burmistrzem Ernestem Nowakiem, Wicestarostą Wacławem Krawczykiem, Radnymi Rady Miejskiej i Sołtysem Krzysztofem Bryndzą miała okazję obejrzeć przepiękne przedstawienie teaatralne w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Msza Święta w Kaplicy

Dodany: 6 listopada 2013

W Dzień Wszystkich Świętych z inicjatywy Ks. Proboszcza Aleksandra Zdybka po raz pierwszy została odprawiona Msza Święta w nowej kaplicy na cmentarzu w Porażu. Mimo, że jeszcze jest nieukończona sprawia bardzo duże wrażenie swoimi rozmiarami i piękną architekturą. Kilkaset osób uczestniczących w uroczystości  było zaskoczonych zakresem i  postępem robót.

Nazwy ulic w Porażu

Dodany: 30 października 2013

Na ostatnim Zebraniu Wiejskim  podjęto ostateczną Uchwałę dotyczącą nazw ulic w Porażu.