Wielkanoc

Dodany: 29 marca 2015

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,dla wszystkich mieszkańców Poraża
składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego optymizmu
oraz samych sukcesów

Sołtys Krzysztof Bryndza z Rodziną oraz Radą Sołecką

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

Dodany: 16 lutego 2015

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły się 15 lutego 2015 r. w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej w Porażu w godz. 8.00 – 18.00.

Sołtysem ponownie wybrany został Krzysztof Bryndza. Członkami Rady Sołeckiej zostali wybrani Andrzej Grzyb, Wiesław Latusek, Henryk Owsiany, Tadeusz Osenkowski i Roman Perkołup. Gratulujemy wygranym.

Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

“Dąb Wolności”

Dodany: 13 października 2014

W sobotę 11.10.2014 r. w “Mini Parku ze Ścieżką Historyczną” w Porażu z inicjatywy Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Lasami Państwowymi został posadzony “Dąb Wolności”.

W uroczystości wzięli udział:

Poraż Pięknieje

Dodany: 21 września 2014

Pod taką nazwą został zrealizowany kolejny projekt z Funduszy Szwajcarskich, w skład którego wchodzi między innymi : siłownia zewnętrzna  wraz z zielenią i otoczeniem, tablice, drogowskazy itp. Instytucją dzielącą środki jest Fundacja Karpacka-Polska z Sanoka.  Projekt został zrealizowany przez: Krzysztofa Bryndzę – Radnego Rady Miejskiej i Sołtysa Poraża – pomysłodawca i twórca projektu, Eugeniusza Paszkiewicza – Prezesa OSP Poraż, Mateusza Latuska – Naczelnika OSP Poraż, Wiesława Latuska – Skarbnika OSP Poraż oraz Strażaków z OSP. Wkład własny zapewnił Burmistrz Miasta i Gminy w Zagórzu Ernest Nowak.

“Projekt „Poraż Pięknieje”  współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt “Alpy Karpatom “, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska”

Opłatek dla Seniorów

Dodany: 4 lutego 2014

W sobotę 1 lutego 2014r. w Domu Strażaka w Porażu zorganizowany został opłatek dla Seniorów wraz z iscenizacją Jasełek  pt. “Ulica Betlejemska” w wykonaniu kółka teatralnego przy Szkole Podstawowej. W opłatku uczestniczyło około 200 osób. Uczestnicy mieli okazję do degustacji dań regionalnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Porażu, które za swoje zasługi na niwie krzewienia kultury i tradycji otrzymało nagrodę specjalną. Z pomysłem i  inicjatywą wyszedł Wicestarosta Wacław Krawczyk i Burmistrz Ernest Nowak a współorganozatorami było Koło Gospodyń Wiejskich, Radni z Poraża, Sołtys z Radą Sołecką i Ochotnicza Straż Pożarna w Porażu.

Sprzęt hydrauliczny dla OSP Poraż

Dodany: 16 stycznia 2014

Ochotnicza Straż Pożarna w Porażu otrzymała średni sprzęt hudrauliczny do ratownictwa tecznicznego. Służy on szczególnie podczas prowadzenia działań w trakcie wypadków drogowych. Przekazanie nastapiło 13 stycznia 2014 r. w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Sanoku.

Nazwy ulic w Porażu

Dodany: 30 października 2013

Na ostatnim Zebraniu Wiejskim  podjęto ostateczną Uchwałę dotyczącą nazw ulic w Porażu. Wykaz nazw ulic w zakładce.

Fontanna w Porażu

Dodany: 30 października 2013

Obok Domu Strażaka powstał “Mini park ze scieżką historyczną”, który zachwyca swym pięknem. Mieszkańcy mogą wypoczywać siedząc na ławeczkach, relaksujac się przy szumie wody spływającej po fontannie lub spacerując alejkami wśród drzewek i krzewów pogłębiajac wiedzę na temat historii Poraża zamieszczoną na tablicach informacyjnych. Wieczorem przy nastrojowym oświetleniu można miło spędzić czas w altance przy grillu ogrodowym.

Droga Poraż – Czaszyn

Dodany: 20 czerwca 2013

Trwają prace przy budowie drogi gminnej Poraż – Czaszyn. Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz Ernesta Nowaka oraz Sołtysa  Poraża Krzysztofa Bryndzy rozpoczęto budowę drogi, która połączy te miejscowości i umożliwi szybsze dotarcie pogotowia, straży czy policji.

Nowe wyposażenie Domu Strażaka

Dodany: 4 maja 2013

Sala weselna  w Domu Strażaka została wyposażona w nowe stoły i krzesła. Obecnie nabrała bardzo ekskluzywnego wyglądu z którego mogą być dumni mieszkańcy, gdyż będzie to jeszcze jedna piękna wizytówka Poraża. Podziękowania dla Pana Burmistrza Ernesta Nowaka za wsparcie zarówno merytoryczne, jak i finansowe. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu Sołtysa Krzysztofa Bryndzy, Prezesa Straży Pożarnej Eugeniusza Paszkiewicza, Naczelnika Mateusza Latuska oraz Skarbnika Wiesława Latuska został złożony wniosek w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, który obecnie jest realizowany.