Zebranie Wiejskie

Dodany: 30 lipca 2015

dscn4533_0Rada Sołecka w Porażu zaprasza na Zebranie Wiejskie. w dniu 4.08.2015 r. /wtorek/ godz. 18.45,  II termin godz. 19.00 –  (brak quorum – zgodnie ze Statutem Sołectwa) - Dom Strażaka Porządek Zebrania

  1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Wybór Sekretarza Zebrania
  3. Przyjęcie porządku Zebrania
  4. Informacja i dyskusja nt. majątku byłego Kółka Rolniczego  i zakupu samochodu dla OSP Poraż
  5. Podjęcie Uchwał
  6. Informacja z działalności Sołtysa od ostatniego zebrania
  7. Dyskusja, wnioski i zapytania
  8. Zakończenie Zebrania.

Droga Poraż-Czaszyn

Dodany: 12 czerwca 2015

Niebawem ruszy remont drogi Poraż-Czaszyn, na który środki zostały pozyskane z funduszy popowodziowych Wojewody Podkarpackiego, wielokrotnie nawierzchnia była zniszczona wskutek ulew. Obecnie będzie wykonana nakładka asfaltowa, która w pełni spełniać powinna standardy dróg. W związku z tym będą utrudnienia w przemieszczaniu się na tej trasie. Szczegóły przetargu na stronie http://umig-zagorz.ires.pl/17822,17828,24672/24672/art15369.html. Relacja z przebiegu prac niebawem.

Fundusze Europejskie

Dodany: 10 czerwca 2015

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku ul. Mickiewicza 17 zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług punktu konsultacyjnego nt. pozyskiwania środków pomocowych na różne programy operacyjne / min. działalności gospodarczej i wiele innych/. Czasu zostało niewiele ponieważ pierwsze konkursy na dotacje inwestycyjne ruszają już w III i IV kwartale 2015 r. tel. 13 369 62 72. Szczegóły poniżej.

Dzień Strażaka

Dodany: 2 maja 2015

W dniu 4 maja obchodzimy „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźnim? A właśnie takie idee przyświecają strażakom. Idee te czerpane są bezpośrednio od patrona strażaków św. Floriana. Ten, który poniósł męczeństwo, gdy śpieszył ze swym świadectwem wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym chrześcijanom, stał się opiekunem wykonawców zawodów wiążących się  z ogniem. Z tej okazji składam serdeczne podziękowania druhnom i druhom z Ochotniczej Straży Pożarnych w Porażu. W imieniu swoim jak i całego społeczeństwa za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie. Życzę satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej i życiu rodzinnym.

Sołtys z Radą Sołecką.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

Dodany: 16 lutego 2015

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły się 15 lutego 2015 r. w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej w Porażu w godz. 8.00 – 18.00.

Sołtysem ponownie wybrany został Krzysztof Bryndza. Członkami Rady Sołeckiej zostali wybrani Andrzej Grzyb, Wiesław Latusek, Henryk Owsiany, Tadeusz Osenkowski i Roman Perkołup. Gratulujemy wygranym.

Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

“Dąb Wolności”

Dodany: 13 października 2014

W sobotę 11.10.2014 r. w “Mini Parku ze Ścieżką Historyczną” w Porażu z inicjatywy Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Lasami Państwowymi został posadzony “Dąb Wolności”.

W uroczystości wzięli udział:

Poraż Pięknieje

Dodany: 21 września 2014

Pod taką nazwą został zrealizowany kolejny projekt z Funduszy Szwajcarskich, w skład którego wchodzi między innymi : siłownia zewnętrzna  wraz z zielenią i otoczeniem, tablice, drogowskazy itp. Instytucją dzielącą środki jest Fundacja Karpacka-Polska z Sanoka.  Projekt został zrealizowany przez: Krzysztofa Bryndzę – Radnego Rady Miejskiej i Sołtysa Poraża – pomysłodawca i twórca projektu, Eugeniusza Paszkiewicza – Prezesa OSP Poraż, Mateusza Latuska – Naczelnika OSP Poraż, Wiesława Latuska – Skarbnika OSP Poraż oraz Strażaków z OSP. Wkład własny zapewnił Burmistrz Miasta i Gminy w Zagórzu Ernest Nowak.

“Projekt „Poraż Pięknieje”  współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt “Alpy Karpatom “, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska”

Opłatek dla Seniorów

Dodany: 4 lutego 2014

W sobotę 1 lutego 2014r. w Domu Strażaka w Porażu zorganizowany został opłatek dla Seniorów wraz z iscenizacją Jasełek  pt. “Ulica Betlejemska” w wykonaniu kółka teatralnego przy Szkole Podstawowej. W opłatku uczestniczyło około 200 osób. Uczestnicy mieli okazję do degustacji dań regionalnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Porażu, które za swoje zasługi na niwie krzewienia kultury i tradycji otrzymało nagrodę specjalną. Z pomysłem i  inicjatywą wyszedł Wicestarosta Wacław Krawczyk i Burmistrz Ernest Nowak a współorganozatorami było Koło Gospodyń Wiejskich, Radni z Poraża, Sołtys z Radą Sołecką i Ochotnicza Straż Pożarna w Porażu.

Sprzęt hydrauliczny dla OSP Poraż

Dodany: 16 stycznia 2014

Ochotnicza Straż Pożarna w Porażu otrzymała średni sprzęt hudrauliczny do ratownictwa tecznicznego. Służy on szczególnie podczas prowadzenia działań w trakcie wypadków drogowych. Przekazanie nastapiło 13 stycznia 2014 r. w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Sanoku.

Nazwy ulic w Porażu

Dodany: 30 października 2013

Na ostatnim Zebraniu Wiejskim  podjęto ostateczną Uchwałę dotyczącą nazw ulic w Porażu. Wykaz nazw ulic w zakładce.