Zebranie Wiejskie

Dodany: 3 grudnia 2016

Zapraszamy na Zebranie Wiejskie w dniu 10.12.2016 r. ( sobota) godz. 17.45, II termin godz. 18.00 (DomStrażaka), (brak quorum – zgodnie ze Statutem Sołectwa) Porządek Zebrania

  1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Wybór Sekretarza Zebrania
  3. Przyjęcie porządku Zebrania
  4. Informacja wraz z dyskusją dot. zasad wprowadzenia nazw ulic i zmiany numeracji domów w Porażu z dniem 1.01.2017 r.
  5. Informacja z działalności Sołtysa
  6. Dyskusja, wnioski i zapytania                                                                                                                                                                                         7.Zakończenie Zebrania

Ulice w Porażu od stycznia 2017 roku

Dodany: 26 listopada 2016

Z dniem 1 stycznia 2017 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Zagórzu  z dnia 24.11.2016 r. zostały  nadane nazwy ulic w Porażu. Po uprawomocnieniu się Uchwały każdy mieszkaniec Poraża zostanie listownie poinformowany o zmianie adresu. Ponadto zostanie zwołane Zebranie Wiejskie z dokładnymi informacjami dotyczącymi zmian. Pozostałe informacje przeczytaj całość.

„Bądź kreatorem swojej przyszłości – wykorzystaj wszystkie możliwości”

Dodany: 23 listopada 2016

Bieszczadzkie Forum Europejskie realizuje projekt pn. „Bądź kreatorem swojej przyszłości – wykorzystaj wszystkie możliwości”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY . DZIAŁANIE 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Okres realizacji projektu: 01.10.2016r. – 31.01.2018r. Kwota dofinansowania – 1 798 956,96 zł. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. PRZEDŁUŻONY OKRES REKRUTACJI DO 10.12.2016r.

ULOTKA

Gazowy odwiert poszukiwawczy PGNiG w Porażu

Dodany: 26 września 2016

Rozpoczęły się roboty przygotowawcze do wykonania gazowego odwiertu poszukiwawczego w Porażu w rejonie tzw. “Krzyża” w kierunku góry “Dział”. Obecnie została wykonana droga dojazdowa oraz utwardzany jest plac pod przyszłym odwiertem. Prace postępują w bardzo szybkim tempie. Z informacji PGNiG wynika, że jeżeli zostaną odkryte odpowiednie  złoża gazu, nastapią kolejne odwierty poszukiwawcze. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy, aby to właśnie w Porażu odkryto złoża gazu i ropy. Jest na to duża szansa, tym bardziej, że w okresie międzywojennym oraz po II wojnie światowej na terenie wsi było dużo szybów naftowych, a ostatni został zlikwidowany nie tak dawno, bo w latach 90-tych XX w. Czy zostaniemy potęgą gazową okaże się w przyszłości.

Budowa nowej drogi w Porażu

Dodany: 28 listopada 2015

Rozpoczęły się roboty  drogowe przy odbudowie drogi przez tzw. “gościniec”, na odcinku od cmentarza do części drogi asfaltowej przez górę”Stawki” , łącznie ok. 1100 m. Środki zostały pozyskane  w ramach zniszczeń popowodziowych z Urzędu Wojewódzkiego. Będzie wykonana niwelacja i profilowanie, podbudowa z tłucznia i nakładka asfaltowa. Jest to już trzecia droga wykonana na terenie Poraża, łącznie w tym roku przybyło nam ok. 3 km dróg asfaltowych, niedawno została oddana do użytku sieć wodociągowa i  kanalizacyjna. Szczególnie podziękowania dla Pana Burmistrza Ernesta Nowaka za pozyskanie środków i realizację inwestycji jak i również dla Pana Sołtysa Krzysztofa Bryndzy, który przyczynił się do tych działań.

Asfaltowanie dróg

Dodany: 4 listopada 2015

img_20151104_134534Zostały zakończone roboty przy asfaltowaniu kilkusetmetrowego odcinka drogi w dolnej części Poraża (do Perkołupa). Jest to możliwe dopiero obecnie, ponieważ w ciągu tej drogi była wykonywana sieć kanalizacyjna i wodociągowa a droga była doszczętnie zniszczona podczas tych robót. Jest to następny krok z długoletniego planu asfaltowania dróg na terenie Poraża, pozostałe będą wykonywane na wiosnę 2016 r.

Droga Poraż-Czaszyn

Dodany: 14 sierpnia 2015

Zakończył się remont drogi Poraż-Czaszyn, została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na opisywanym odcinku drogi. Jeszcze będą prowadzone prace przy zmianie organizacji ruchu (m.in. montażu znaków drogowych), dopracowaniu zjazdów i poboczy. Będzie to doskonały skrót w kierunku Leska i Polańczyka przez “Gruszkę”, Cisnej i  Baligrodu przez Kalnicę i Kiełczawę, omijając  korki na tych trasach. Środki na remont zostały pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego oraz z Gminy Zagórz jako wkład własny. Szerokość drogi wynosi 4 m plus  ok. o,5 m pobocza. Nie jest to wbrew opiniom wąska droga, dla samochodów osobowych wystarczająca i zapewniająca bezpieczeństwo. Podziękowania od mieszkańców   dla Pana Burmistrza Ernesta Nowaka za pozyskanie środków na realizację inwestycji.

Poraż Pięknieje

Dodany: 21 września 2014

Pod taką nazwą został zrealizowany kolejny projekt z Funduszy Szwajcarskich, w skład którego wchodzi między innymi : siłownia zewnętrzna  wraz z zielenią i otoczeniem, tablice, drogowskazy itp. Instytucją dzielącą środki jest Fundacja Karpacka-Polska z Sanoka.  Projekt został zrealizowany przez: Krzysztofa Bryndzę – Radnego Rady Miejskiej i Sołtysa Poraża – pomysłodawca i twórca projektu, Eugeniusza Paszkiewicza – Prezesa OSP Poraż, Mateusza Latuska – Naczelnika OSP Poraż, Wiesława Latuska – Skarbnika OSP Poraż oraz Strażaków z OSP. Wkład własny zapewnił Burmistrz Miasta i Gminy w Zagórzu Ernest Nowak.

“Projekt „Poraż Pięknieje”  współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt “Alpy Karpatom “, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska”

Opłatek dla Seniorów

Dodany: 4 lutego 2014

W sobotę 1 lutego 2014r. w Domu Strażaka w Porażu zorganizowany został opłatek dla Seniorów wraz z iscenizacją Jasełek  pt. “Ulica Betlejemska” w wykonaniu kółka teatralnego przy Szkole Podstawowej. W opłatku uczestniczyło około 200 osób. Uczestnicy mieli okazję do degustacji dań regionalnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Porażu, które za swoje zasługi na niwie krzewienia kultury i tradycji otrzymało nagrodę specjalną. Z pomysłem i  inicjatywą wyszedł Wicestarosta Wacław Krawczyk i Burmistrz Ernest Nowak a współorganozatorami było Koło Gospodyń Wiejskich, Radni z Poraża, Sołtys z Radą Sołecką i Ochotnicza Straż Pożarna w Porażu.

Sprzęt hydrauliczny dla OSP Poraż

Dodany: 16 stycznia 2014

Ochotnicza Straż Pożarna w Porażu otrzymała średni sprzęt hudrauliczny do ratownictwa tecznicznego. Służy on szczególnie podczas prowadzenia działań w trakcie wypadków drogowych. Przekazanie nastapiło 13 stycznia 2014 r. w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Sanoku.